Περιέδρικα Συρίγγια

Μια νέα τεχνική επιδιόρθωσης περιεδρικών συριγγίων με διατήρηση της ακεραιότητας του σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο καθετήρα λέιζερ κυκλικής διάχυσης
FiLaC®: Σύγκλιση Περιεδρικού Συριγγίου Με Λέιζερ.
600 400 Proctologia.gr

Μια αποτελεσματική νέα επέμβαση για την αντιμετώπιση της σύνθετης νόσου με διατήρηση του σφιγκτήρα.

Περισσότερα.
FiLaC®: Θεραπεία Περιεδρικού Συριγγίου - Proctologia.gr
Πέντε χρόνια εμπειρίας με το FiLaC® laser για την αντιμετώπιση του συριγγίου ορθού: αποτελέσματα μακροπρόθεσμης παρακολούθησης.
900 604 Proctologia.gr

A. Wilhelm, A. Fiebig, M. Krawczak

Περισσότερα.