Θεραπεία αιμορροΐδων με laser (HeLP®) σε εξωτερικούς ασθενείς.

600 400 Proctologia.gr

Giamundo et al.

Η ιδανική λύση για τους ασθενείς που φοβούνται τις επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις ή τις ημι-χειρουργικές τεχνικές σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Αυτή η θεραπεία των αιμορροΐδων με laser, που ονομάζεται HeLP®, είναι η καινοτομία της Βiolitec για την ανώδυνη θεραπεία των αιμορροΐδων. Ο καθετήρας Doppler τις HeLP® ανιχνεύει επιλεκτικά τους κλάδους των ανώτερων αιμορροϊδικών αρτηριών πάνω από την οδοντωτή γραμμή, ενώ η ειδική χειρολαβή HeLP® προκαλεί φωτοπηξία και κλείνει τις ανώτερες αιμορροϊδικές αρτηρίες. Πρόκειται για μια περιπατητική προσέγγιση που σας εξυπηρετεί με μια γρήγορη διαδικασία σε εξωτερικά ιατρεία.

Είναι σίγουρα η πιο απλή ανάμεσα σε άλλες τεχνικές και δεν περιλαμβάνει την αφαίρεση ιστού, παρά μόνο το κλείσιμο της αρτηρίας χωρίς εσωτερικά ή εξωτερικά ράμματα. Χρησιμοποιώντας το κιτ της HeLP® με τους καθετήρες ανίχνευσης Doppler μιας χρήσης και την επιλεκτική ενέργεια laser που παρέχεται από την χειρολαβή της οπτικής ίνας, οι αιμορροϊδικές αρτηρίες πάνω από τα αιμορροϊδικά μαξιλάρια ανιχνεύονται και αντιμετωπίζονται ανάλογα. Ο χρησιμοποιούμενος καθετήρας 20 Mhz Doppler προσαρμόζεται ιδανικά στο βάθος εισόδου στο ένα από τα laser των
980 nm, που είναι 4-5 mm.

Τα πλεονεκτήματα της HeLP®
— Ειδικά σχεδιασμένη για μια απλή και ασφαλής εξωνοσοκομειακή θεραπεία των αιμορροΐδων.
— Δίνει την δυνατότητα για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική διαδικασία η οποία είναι αποτελεσματική και ακριβής.
— Ελάχιστες παρενέργειες και δυσφορία μετά την θεραπεία.
— Ταχύτερη ανάρρωση συγκριτικά με τις χειρουργικές μεθόδους.
— Δεν απαιτείται γενική αναισθησία ή αναλγησία.
— Εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
— Κλινικά αποδεδειγμένη, με υψηλά επίπεδα αποδοχής και ικανοποίησης από τους ασθενείς.

Καθοδηγούμενη με Doppler αιμορροϊδική απολίνωση με laser (HeLP®): μια προοπτική ανάλυση δεδομένων από μια πολυκεντρική μελέτη

Σκοπός:
Η αιμορροϊδική απολίνωση με laser (HeLP®) είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την θεραπεία συμπτωματικών αιμορροΐδων. Ο στόχος αυτής της πολυκεντρικής μελέτης ήταν να αξιολογήσει μελλοντικά τα κλινικά αποτελέσματα και την ικανοποίηση των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με την τεχνική HeLP.
Μέθοδοι: Οι ενδείξεις για την HeLP περιλάμβαναν ασθενείς με ανθεκτικές αιμορροΐδες στις ιατρικές θεραπείες, με μικρή πρόπτωση. Η κλινική αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε συγκρίνοντας την προεγχειρητική και την μετεγχειρητική κλινική εξέταση, την συχνότητα των συμπτωμάτων και την βαθμολογία της ποιότητας ζωής. Καταγράφηκε η διεγχειρητική και η μετεγχειρητική νοσηρότητα. Εξετάστηκαν οι πιθανοί προβλεπόμενοι παράγοντες αποτυχίας.

Αποτελέσματα:
— 284 ασθενείς (183 άνδρες, 101 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 47,5 έτη, συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη. Η ανάλυση των κλινικών αποτελεσμάτων επικεντρώθηκε κυρίως σε 144 ασθενείς οι οποίοι ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των 12 μηνών.
— Υπήρξε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση της συχνότητας της αιμορραγίας, των οξέων συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις αιμορροΐδες και που απαιτούν ιατρική περίθαλψη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
— Οριστική λύση των συμπτωμάτων παρατηρήθηκε σε 130 από τους 144 ασθενείς (90,3%).
— Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στην εγκράτεια και την δυσκοιλιότητα.
— Η μονοπαραγοντική ανάλυση απέτυχε να δείξει παράγοντες που σχετίζονται σημαντικά με την αποτυχία.

Συμπεράσματα:
Η τεχνική HeLP μοιάζει να είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε ασθενείς με συμπτωματικές αιμορροΐδες. Είναι απλή, ελάχιστα επεμβατική, ανώδυνη και με δυνατότητα επανάληψης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικά ιατρεία χωρίς αναισθησία και επιτυγχάνει την υψηλή ικανοποίηση των ασθενών. Μπορεί να θεωρηθεί ως η «θεραπεία πρώτης γραμμής» σε όλους τους ασθενείς στους οποίους η ιατρική θεραπεία απέτυχε.

Giamundo et al.
Techniques in Coloproctology 2018 Aug