Μια νέα ελάχιστη επεμβατική θεραπεία της κύστης κόκκυγος.

600 400 Proctologia.gr

Γράφουν οι: Αλκιβιάδης Φ. Παππάς, Δημήτριος Κ. Χριστοδούλου.

Mε την χρήση διοδικού laser. Μια μελλοντικά μεγάλη σειρά ασθενών.

Ιστορικό:
Ποικίλες χειρουργικές τεχνικές είναι διαθέσιμες για την αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγα, αλλά υπάρχει ακ αμφισβήτηση σχετικά με τη βέλτιστη χειρουργική προσέγγιση. Ο στόχος της μελέτης μας ήταν να αξιολογήσουμε την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την κλινική έκβαση μιας διαδικασίας με laser για τη θεραπεία της κύστης κόκκυγα.

Ασθενείς και Μέθοδοι:
Ασθενείς που έπασχαν από κύστη κόκκυγος, χειρουργήθηκαν με την μέθοδο θεραπείας συριγγίων με laser στο Ινστιτούτο μας. Η θεραπεία έγινε υπό τοπική αναισθησία μέσω μιας μικρής τομής στο δέρμα των 0,5-1 cm και έπειτα από προσεκτικό καθαρισμό των οδών του συριγγίου με ένα ξέστρο. Μια οπτική ίνα ακτινικής εκπομπής συνδέεται σε ένα διοδικό laser μήκους κύματος 1470 nm και εισέρχεται στο συρίγγιο. Η ενέργεια του laser αποδόθηκε με συνεχόμενη εκπομπή.

Αποτελέσματα:
Συνολικά 237 ασθενείς που υπέφεραν από κύστη κόκκυγος (183 άνδρες, μέσος όρος ηλικίας 24 ετών, εύρος 14-58) εγχειρίστηκαν με την τεχνική laser σε συρίγγια στο Ινστιτούτο και αξιολογήθηκαν μελλοντικά. Παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό επούλωσης μετά την πρώτη συνεδρία (90.3%, 214 of 237) με έναν μέσο όρο χρόνου επούλωσης τις 47 μέρες (εύρος 30-70 μέρες). Μια δεύτερη συνεδρία προσφέρθηκε στους ασθενείς που απέτυχαν να θεραπευτούν στην πρώτη συνεδρία και ήταν επιτυχής στο 78,3% (18/23). Η διάρκεια της θεραπείας κυμάνθηκε μεταξύ 20 και 30 λεπτών και είχε περιορισμένη νοσηρότητα (μόλυνση τραύματος στο 7,2%, 17/237).

Συμπέρασμα:
Η θεραπεία συριγγίων με laser (Sinus Laser Therapy) είναι αποδεδειγμένα ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία για θεραπεία ασθενών με κύστη κόκκυγος. Τα κλινικά αποτελέσματα έδειξαν χαμηλότερη νοσηρότητα και ποσοστά υποτροπής συγκριτικά με τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία για άλλες σύγχρονες τεχνικές.

Colorectal Disease© 2018