Καταστροφή της κύστης κόκκυγος με έναν ακτινικό καθετήρα laser.

600 400 Proctologia.gr

Τεχνική και πρώτη εμπειρία από το Βέλγιο.
M. Dessily, et. al

Ιστορικό:

Η θεραπεία της πάθησης της κύστης κόκκυγος παραμένει ακόμα ως μια πρόκληση. Παρά τις πολυάριθμες μη-χειρουργικές και χειρουργικές μεθόδους, καμία δεν έχει επιλεχθεί με κοινή συναίνεση ως η καλύτερη θεραπεία. Πρόσφατα έχει κάνει την εμφάνισή της μια νέα, καινοτόμα τεχνική που συντελεί στην καταστροφή του επιθηλίου του συριγγίου με έναν ακτινικό καθετήρα laser (FILAC™, Biolitec, Germany). Η ενέργεια που παραδίδεται προκαλεί την καταστροφή του επιθηλίου του συριγγίου και την ταυτόχρονη καταστροφή του αποστήματος.

Μέθοδοι:
Τον Δεκέμβριο του 2015 διεξήχθει μια μελέτη από τους M. Dessily, F. Charara, S. Ralea και J. L. Allé στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τίβολι, στο Βέλγιο, για να μελετηθούν τα αποτελέσματα της θεραπείας της κύστης κόκκυγος με την νέα τεχνική laser. Η ομάδα μελέτησε τα δεδομένα των 40 ασθενών (33 άνδρες και 7 γυναίκες) που έλαβαν την θεραπεία αυτή από τον Σεπτέμβρη του 2014 έως τον Σεπτέμβρη του 2015. Η μέση χρονική διάρκεια του “follow-up” ήταν 234 μέρες (92-316) και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 25,2 ετών (15-46).

Αποτελέσματα:
Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 87,5% (35/40) και το ποσοστό υποτροπής 2,9% (1/35). Όλοι οι ασθενείς έμειναν 1 μέρα στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρξει εκ νέου εισαγωγή στο νοσοκομείο κατά την διάρκεια του “follow-up”. Ο μέσος όρος των ημερών που το τραύμα είχε εκκρίσεις πριν επουλωθεί, ήταν 18,6 (2-35). Η μέση χρονική διάρκεια κατανάλωσης παυσίπονων ήταν 4,9 μέρες (0-14). 4 ασθενείς παρουσίασαν επιπλοκές: οι 2 έκαναν αιμάτομα (5%) και οι άλλοι 2 είχαν αποστήματα (5%), όλα αντιμετωπίστηκαν ιατρικά.

Συμπεράσματα:
Η καταστροφή της κύστης κόκκυγος με έναν καθετήρα laser είναι μια ασφαλής, απλή και ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Το ποσοστό επιτυχίας είναι καλό, η παραμονή στο νοσοκομείο μικρή, ο πόνος είναι ελάχιστος και οι επιπλοκές λίγες. Ο αριθμός των ασθενών που χρειάστηκαν μετεγχειρητική φροντίδα ήταν πολύ μικρός, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση και επιστροφή στην εργασία ή το σχολείο. Η θεραπεία αυτή θα μπορούσε να προταθεί ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την πλειοψηφία των ασθενών που νοσούν από την κύστη κόκκυγος.
Acta Chirurgica Belgica, 19.1.18