Θεραπεία της πρωτογενούς κύστης κόκκυγος με laser.

600 400 Proctologia.gr

Γράφει ο: Γεώργιος Κ. Γεωργίου.

Σε εξωνοσοκομειακή βάση. H τεχνική “PiLaT”.

Ιστορικό
Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής για την θεραπεία της κύστης κόκκυγος με laser (PiLaT) για την θεραπεία της πρωτογενούς (όχι υποτροπιάζουσας) κύστης κόκκυγος σε εξωνοσοκομειακή βάση, υπό τοπική αναισθησία.

Μέθοδοι
Μια προοπτική παρατηρητική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικούς ασθενείς που υπέφεραν από πρωτογενή κύστη κόκκυγος και οι οποίοι θεραπεύτηκαν στο Iατρικό Kέντρο «ΙΑΣΗ» στα Ιωάννινα μεταξύ του Απρίλη του 2015 και του Δεκέμβρη του 2016. Για την θεραπεία χρησιμοποιήθηκε ένα διοδικό laser (Biolitec, Germany) που εκπέμπει ενέργεια μέσω μιας οπτικής ίνας ακτινικής δέσμης η οποία εισήλθε μέσα στην κύστη και στα συνοδευτικά αποστήματα. Οι ασθενείς πήραν εξιτήριο μισή ώρα αφότου ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Αξιολογήθηκαν οι βαθμολογίες πόνου, οι επιπλοκές και η ικανοποίηση των ασθενών. Η παρακολούθηση (“follow-up”) είχε διάρκεια ενός έτους.

Αποτελέσματα
Οι ασθενείς που έλαβαν την θεραπεία ήταν 60 (51 άνδρες, 9 γυναίκες), με μέσο όρο ηλικίας 22,7 ετών (15-58). Η επιτυχία της θεραπείας (πλήρης επιθηλιοποίηση της κύστης και των αποστημάτων) τεκμηριώθηκε σε 55 από τους 60 ασθενείς (92% ποσοστό επιτυχίας). Η βαθμολογίες του πόνου ήταν χαμηλές και δεν καταγράφηκε καμία επιπλοκή. Η επούλωση επιτεύχθηκε σε 25,4 μέρες (17-40) και το 53,3% των ασθενών μπόρεσαν να επιστρέψουν στην εργασία τους την ίδια μέρα (οι υπόλοιποι μέσα σε 3 μέρες). Από τις αποτυχημένες θεραπείες, 4 ασθενείς δεν θεραπεύτηκαν και 1 ασθενής υποτροπίασε μετά από 5 μήνες. Όλες οι αποτυχημένες θεραπείες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με μια δεύτερη συνεδρία laser, εκτός από 1 ασθενή ο οποίος αρνήθηκε να λάβει την θεραπεία για δεύτερη φορά. Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών ήταν 98%.

Συμπεράσματα
Η PiLaT φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ιδανική θεραπεία για την πάθηση της κύστης κόκκυγος, αφού είναι ασφαλής, εύκολη στην εκτέλεση, σχεδόν ανώδυνη και έχει υψηλή αποτελεσματικότητα.

Techniques in Coloproctology, 10 October 2018